EvanjelickýIzaiáš41,27

Izaiáš 41:27

Ja pr­vý som to hlásal Si­onu a dal som Jeruzalemu hlásateľa radost­nej zves­ti.


Verš v kontexte

26 Kto to zves­toval od počiat­ku, aby sme to vedeli, a vo­pred, aby sme po­vedali: Prav­du má? Ni­kto ne­oz­namoval, ni­kto neroz­hlasoval, ani ni­kto ne­počul vaše reči. 27 Ja pr­vý som to hlásal Si­onu a dal som Jeruzalemu hlásateľa radost­nej zves­ti. 28 Ob­zrel som sa, nebolo ni­koho, nebolo porad­cu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby od­povedali.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

27 Ja som prvý, k­torý pred­povedám Sionu: Hľa, tu je to všetko! A Jeruzalemu dám zves­tovateľa radost­ných vecí.

Evanjelický

27 Ja pr­vý som to hlásal Si­onu a dal som Jeruzalemu hlásateľa radost­nej zves­ti.

Ekumenický

27 Ako pr­vý som hlásal Si­onu: Hľa, tu sú! A Jeruzalemu dám hlásateľa radost­nej zves­ti.

Bible21

27 Já první říkám Si­o­nu: „Hle, už tu jsou!“ Jeruzalému dám posla se zprávou ra­dostnou.