EvanjelickýIzaiáš41,28

Izaiáš 41:28

Ob­zrel som sa, nebolo ni­koho, nebolo porad­cu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby od­povedali.


Verš v kontexte

27 Ja pr­vý som to hlásal Si­onu a dal som Jeruzalemu hlásateľa radost­nej zves­ti. 28 Ob­zrel som sa, nebolo ni­koho, nebolo porad­cu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby od­povedali. 29 Hľa, všet­ci sú már­nosť, ich pôsobenie nie je ničím; vzduchom a práz­dnotou sú ich zliatiny.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

28 Lebo vidím, že nieto ni­koho, ani nie je medzi nimi toho, kto by poradil, aby, keď by som sa ich opýtal, dali od­poveď.

Evanjelický

28 Ob­zrel som sa, nebolo ni­koho, nebolo porad­cu medzi nimi, aby som sa ich spýtal a aby od­povedali.

Ekumenický

28 Hľadím, a niet ni­koho, niet medzi nimi rad­cov, aby od­povedali, keď sa ich opýtam.

Bible21

28 Dívám se a není ani jediný, žádný z těch bo­hů ne­u­mí poradit; kdybych se ze­ptal, kdo mi od­po­ví?