RoháčekIzaiáš41,27

Izaiáš 41:27

Ja som prvý, k­torý pred­povedám Sionu: Hľa, tu je to všetko! A Jeruzalemu dám zves­tovateľa radost­ných vecí.


Verš v kontexte

26 Kto z vás oznámi veci od počiat­ku, aby sme vedeli a uznali, a k­to vopred, aby sme riek­li: Spraved­livý je, má pravdu? Ale niet von­kon­com ni­koho, kto by oznámil, ba ani niet ni­koho, kto by dal počuť, ako ani nie je toho, kto by počul vaše reči. 27 Ja som prvý, k­torý pred­povedám Sionu: Hľa, tu je to všetko! A Jeruzalemu dám zves­tovateľa radost­ných vecí. 28 Lebo vidím, že nieto ni­koho, ani nie je medzi nimi toho, kto by poradil, aby, keď by som sa ich opýtal, dali od­poveď.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

27 Ja som prvý, k­torý pred­povedám Sionu: Hľa, tu je to všetko! A Jeruzalemu dám zves­tovateľa radost­ných vecí.

Evanjelický

27 Ja pr­vý som to hlásal Si­onu a dal som Jeruzalemu hlásateľa radost­nej zves­ti.

Ekumenický

27 Ako pr­vý som hlásal Si­onu: Hľa, tu sú! A Jeruzalemu dám hlásateľa radost­nej zves­ti.

Bible21

27 Já první říkám Si­o­nu: „Hle, už tu jsou!“ Jeruzalému dám posla se zprávou ra­dostnou.