EkumenickýIzaiáš41,27

Izaiáš 41:27

Ako pr­vý som hlásal Si­onu: Hľa, tu sú! A Jeruzalemu dám hlásateľa radost­nej zves­ti.


Verš v kontexte

26 Kto to oznamoval od začiat­ku, aby sme to vedeli, a od­dáv­na, aby sme po­vedali: Má prav­du? Veď nik to ne­oz­námil a nik to ne­zves­toval, veď nik ne­počul vašu reč. 27 Ako pr­vý som hlásal Si­onu: Hľa, tu sú! A Jeruzalemu dám hlásateľa radost­nej zves­ti. 28 Hľadím, a niet ni­koho, niet medzi nimi rad­cov, aby od­povedali, keď sa ich opýtam.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

27 Ja som prvý, k­torý pred­povedám Sionu: Hľa, tu je to všetko! A Jeruzalemu dám zves­tovateľa radost­ných vecí.

Evanjelický

27 Ja pr­vý som to hlásal Si­onu a dal som Jeruzalemu hlásateľa radost­nej zves­ti.

Ekumenický

27 Ako pr­vý som hlásal Si­onu: Hľa, tu sú! A Jeruzalemu dám hlásateľa radost­nej zves­ti.

Bible21

27 Já první říkám Si­o­nu: „Hle, už tu jsou!“ Jeruzalému dám posla se zprávou ra­dostnou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček