EvanjelickýIzaiáš40,30

Izaiáš 40:30

Mláden­ci ustávajú a slab­nú, junáci sa po­tkýnajú a klesajú.


Verš v kontexte

29 Ustatému dáva silu a roz­hojňuje moc be­z­vlád­neho. 30 Mláden­ci ustávajú a slab­nú, junáci sa po­tkýnajú a klesajú. 31 Ale tí, čo očakávajú Hos­podina, do­stávajú novú silu, vznášajú sa na kríd­lach ako or­ly, bežia, a ne­slab­nú, chodia, a ne­us­távajú.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

30 Mláden­ci ustávajú a zomd­lievajú, a junáci ťažko klesajú;

Evanjelický

30 Mláden­ci ustávajú a slab­nú, junáci sa po­tkýnajú a klesajú.

Ekumenický

30 Mladíci sa unavia a ustanú, mláden­ci sa po­tkýnajú na každom kroku.

Bible21

30 Mladí jsou una­vení, zesláblí, mládenci klopý­tají a pa­dají,