EvanjelickýIzaiáš40,16

Izaiáš 40:16

Libanon ne­stačí na oheň a jeho zverina ne­stačí na zápaly.


Verš v kontexte

15 Hľa, národy sú sťa kvap­ka z ved­ra, treba ich po­kladať za prášok na vážkach. Hľa, os­trovy za­vážia sťa zrn­ko pies­ku, 16 Libanon ne­stačí na oheň a jeho zverina ne­stačí na zápaly. 17 Všet­ky národy sú pred Ním ako nič, ú­pl­ne nič ne­znamenajú pre Neho.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

16 A Libanon? Ne­stačil by na zanietenie ohňa, a jeho zveriny by nebolo do­sť na zápal­nú obeť.

Evanjelický

16 Libanon ne­stačí na oheň a jeho zverina ne­stačí na zápaly.

Ekumenický

16 Libanon ne­stačí na založenie ohňa a jeho zverina ne­stačí na spaľovanú obetu.

Bible21

16 Li­banon by ne­vy­stačil ani na podpal, k obě­ti by ne­stači­la jeho zvíře­na.