EkumenickýIzaiáš38,13

Izaiáš 38:13

O pomoc volám až do rána. Ako lev dr­ví všet­ky moje kos­ti, vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas.


Verš v kontexte

12 Môj príbytok je str­hnutý, odťahuje sa odo mňa sťa pas­tier­sky stan. Ako tkáč som dot­kal svoj život, veď si ma od­strihol od vlák­na. Vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas. 13 O pomoc volám až do rána. Ako lev dr­ví všet­ky moje kos­ti, vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas. 14 Pištím ako las­tovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, za­staň sa ma!

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

13 Pred­stavoval som si až do rána, že jako lev, tak skrúši všet­ky moje kos­ti, že za chvíľu, jako zo dňa do noci, mi učiníš koniec.

Evanjelický

13 O po­moc volám až do rána. On dr­ví moje kos­ti ako lev, od rána do večera skon­cuješ so mnou.

Ekumenický

13 O pomoc volám až do rána. Ako lev dr­ví všet­ky moje kos­ti, vo dne v noci ma vy­dávaš na­pos­pas.

Bible21

13 Do rá­na jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev – než uplyne den s večerem, se mnou skon­cuješ!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček