EvanjelickýIzaiáš3,8

Izaiáš 3:8

Veru sa po­tkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hos­podinovi, hotové vzdorovať Jeho sláv­nym očiam.


Verš v kontexte

7 onen od­povie v ten deň: Nebudem rán­hojičom, a v mojom dome nieto chleba ani plášťa; ne­môžete ma spraviť vod­com ľudu! 8 Veru sa po­tkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hos­podinovi, hotové vzdorovať Jeho sláv­nym očiam. 9 Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, a ne­taja sa ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťas­tie.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo Jeruzalem klesol, a Júda padol, pre­tože ich jazyk a ich skut­ky proti Hos­podinovi, aby sa priečili očiam jeho slávy.

Evanjelický

8 Veru sa po­tkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hos­podinovi, hotové vzdorovať Jeho sláv­nym očiam.

Ekumenický

8 Jeruzalem sa totiž rúca, Jud­sko padá, lebo ich reč a skut­ky sú proti Hos­podinovi, čím provokujú jeho vznešený po­hľad.

Bible21

8 Je­ruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hos­po­di­nu slovy i skutky, jeho slávě vze­pře­li se do očí.