EvanjelickýIzaiáš3,9

Izaiáš 3:9

Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, a ne­taja sa ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťas­tie.


Verš v kontexte

8 Veru sa po­tkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hos­podinovi, hotové vzdorovať Jeho sláv­nym očiam. 9 Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, a ne­taja sa ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťas­tie. 10 Blaho­slavení sú spravod­liví; lebo tí sú dob­re na tom, pre­tože ovocie svojich skut­kov budú požívať!

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Vzoz­renie ich tvári svedčí proti nim, a svoj hriech ohlasujú ako Sodoma, ani ho netaja! Beda ich duši, lebo sami na seba uvodia zlé na od­platu.

Evanjelický

9 Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, a ne­taja sa ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťas­tie.

Ekumenický

9 Výzor ich tváre ich usvedčuje, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, ne­skrývajú ho. Beda im! Sami si pri­volávajú nešťas­tie.

Bible21

9 Výraz je­jich tváře svědčí pro­ti nim – svůj hřích jak Sodo­ma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí.