EvanjelickýIzaiáš10,16

Izaiáš 10:16

Pre­to zošle Pán, Hos­podin moc­nos­tí, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň.


Verš v kontexte

15 Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vy­pína sa píla proti tomu, kto ňou po­hybuje? Akoby prút mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, kto nie je drevom! 16 Pre­to zošle Pán, Hos­podin moc­nos­tí, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň. 17 Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý plameňom; tak bude horieť, že strávi jeho tŕnie i bodľač v jeden deň.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­to pošle Panov­ník Hos­podin Zá­stupov na jeho tučných vy­chud­losť, a pod jeho slávou sa za­páli cele is­te, že bude horieť ako požiar;

Evanjelický

16 Pre­to zošle Pán, Hos­podin moc­nos­tí, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň.

Ekumenický

16 Pre­to Pán, Hos­podin zá­stupov, zošle chrad­nutie na jej vy­pasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar.

Bible21

16 A pro­to Panovník, Hos­po­din zástupů, sešle na je­jich vy­pa­sen­ce úbytěa pod je­jich chlou­bou za­pálípla­men nejprudší.