EvanjelickýIzaiáš10,17

Izaiáš 10:17

Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý plameňom; tak bude horieť, že strávi jeho tŕnie i bodľač v jeden deň.


Verš v kontexte

16 Pre­to zošle Pán, Hos­podin moc­nos­tí, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň. 17 Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý plameňom; tak bude horieť, že strávi jeho tŕnie i bodľač v jeden deň. 18 Slávu jeho lesa a jeho ovoc­ného sadu vy­hladí, dušu i telo; po­minie sa ako chorý.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 lebo svet­lo Iz­raelovo bude ohňom, a jeho Svätý bude plameňom, ktorý za­páli a strávi jeho bodľač i jeho tŕnie, a to jedného dňa!

Evanjelický

17 Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý plameňom; tak bude horieť, že strávi jeho tŕnie i bodľač v jeden deň.

Ekumenický

17 Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý bude plameňom, bude horieť a za jediný deň strávi jej tŕnie a bodľač

Bible21

17 Svět­lo Iz­rae­le se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v je­diném dni ten oheň po­hl­tíje­jich trní i bod­láčí.