RoháčekIzaiáš10,16

Izaiáš 10:16

Pre­to pošle Panov­ník Hos­podin Zá­stupov na jeho tučných vy­chud­losť, a pod jeho slávou sa za­páli cele is­te, že bude horieť ako požiar;


Verš v kontexte

15 Či sa bude honosiť sekera povyšujúc sa nad toho, kto ňou seká? Či sa bude velebiť píla nad toho, kto ju ťahá? Jako keby prút po­vznášal tých, ktorí ho zdvíhajú! Ako keby palica zdvíhala toho, kto nie je drevom! 16 Pre­to pošle Panov­ník Hos­podin Zá­stupov na jeho tučných vy­chud­losť, a pod jeho slávou sa za­páli cele is­te, že bude horieť ako požiar; 17 lebo svet­lo Iz­raelovo bude ohňom, a jeho Svätý bude plameňom, ktorý za­páli a strávi jeho bodľač i jeho tŕnie, a to jedného dňa!

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­to pošle Panov­ník Hos­podin Zá­stupov na jeho tučných vy­chud­losť, a pod jeho slávou sa za­páli cele is­te, že bude horieť ako požiar;

Evanjelický

16 Pre­to zošle Pán, Hos­podin moc­nos­tí, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň.

Ekumenický

16 Pre­to Pán, Hos­podin zá­stupov, zošle chrad­nutie na jej vy­pasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar.

Bible21

16 A pro­to Panovník, Hos­po­din zástupů, sešle na je­jich vy­pa­sen­ce úbytěa pod je­jich chlou­bou za­pálípla­men nejprudší.