EvanjelickýIzaiáš10,15

Izaiáš 10:15

Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vy­pína sa píla proti tomu, kto ňou po­hybuje? Akoby prút mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, kto nie je drevom!


Verš v kontexte

14 Ako na hniez­do siah­la moja ruka na bohat­stvo národov. Ako sa zbierajú opus­tené vaj­cia, tak som po­zbieral celú krajinu. Ni­kto ne­pohol kríd­lom a ni­kto ne­ot­voril zo­bák, aby za­pišťal. 15 Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vy­pína sa píla proti tomu, kto ňou po­hybuje? Akoby prút mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, kto nie je drevom! 16 Pre­to zošle Pán, Hos­podin moc­nos­tí, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 Či sa bude honosiť sekera povyšujúc sa nad toho, kto ňou seká? Či sa bude velebiť píla nad toho, kto ju ťahá? Jako keby prút po­vznášal tých, ktorí ho zdvíhajú! Ako keby palica zdvíhala toho, kto nie je drevom!

Evanjelický

15 Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vy­pína sa píla proti tomu, kto ňou po­hybuje? Akoby prút mával tými, ktorí ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, kto nie je drevom!

Ekumenický

15 Môže sa sekera po­vyšovať nad toho, kto ňou rúbe a píla vy­vyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby palica hýbala tými, čo ju dvíhajú, a prút dvíhal toho, kto nie je drevom!

Bible21

15 Ho­nosí se se­ke­ra nad to­ho, kdo s ní seká? Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako by met­la máva­la tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlu­bi­la, že není dřevěná!