EvanjelickýIzaiáš10,1

Izaiáš 10:1

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce pred­pisy pred­pisujú,


Verš v kontexte

1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce pred­pisy pred­pisujú, 2 aby od­tís­kali slabých od súdu a oberali o právo bied­nych môj­ho ľudu; aby vdovy moh­li byť ich korisťou a aby olúpili siroty. 3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o po­moc a kde nechávate svoje bohat­stvo?

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Beda zákonodar­com, ktorí vy­dávajú ne­spraved­livé zákony a pisateľom, ktorí píšu veci na ťarchu ľuďom,

Evanjelický

1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce pred­pisy pred­pisujú,

Ekumenický

1 Beda tým, čo ustanovujú ne­spravod­livé zákony, a pisárom, ktorí hor­livo vy­pisujú roz­kazy utláčať,

Bible21

1 Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpi­sy,