EvanjelickýIzaiáš10,3

Izaiáš 10:3

Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o po­moc a kde nechávate svoje bohat­stvo?


Verš v kontexte

2 aby od­tís­kali slabých od súdu a oberali o právo bied­nych môj­ho ľudu; aby vdovy moh­li byť ich korisťou a aby olúpili siroty. 3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o po­moc a kde nechávate svoje bohat­stvo? 4 Kto sa nezoh­ne medzi zajatých, pad­ne medzi za­bitých. Pri­tom všet­kom sa ne­od­vrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte stále vy­stretá.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Nuž čože urobíte v deň navštívenia a za búr­ky, ktorá prij­de z ďaleka? Ku komu sa utečiete o po­moc a kde zanecháte svoju slávu?

Evanjelický

3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o po­moc a kde nechávate svoje bohat­stvo?

Ekumenický

3 Čo však urobíte v deň tres­tu a pri po­hrome, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a komu zanecháte svoje bohat­stvo?

Bible21

3 Co si počnete v den odplaty, až zdálky přižene se neštěstí? Koho po­běží­te o po­moc poprosit? Kde za­ne­chá­te své bo­hatství?