EvanjelickýHozeáš6,9

Hozeáš 6:9

Ako na ľudí strieh­nuca hor­da, je húf kňazov; vraždia na ces­te do Síchemu, lebo pášu haneb­nos­ti.


Verš v kontexte

8 Gileád je mes­tom zločin­cov, pl­ným kr­vavých stôp. 9 Ako na ľudí strieh­nuca hor­da, je húf kňazov; vraždia na ces­te do Síchemu, lebo pášu haneb­nos­ti. 10 V dome Iz­raela videl som hroz­nú vec; tam smil­ní Ef­rajim, poškvr­nený je Iz­rael.

späť na Hozeáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 A jako lot­ri čakajú na človeka, tak rota kňazov; vraždia na ces­te do Sichema; lebo páchajú mrz­kosť.

Evanjelický

9 Ako na ľudí strieh­nuca hor­da, je húf kňazov; vraždia na ces­te do Síchemu, lebo pášu haneb­nos­ti.

Ekumenický

9 Ako tlupa číhajúcich záškod­níkov je spolok kňazov, za­bíjajú na ces­te do Síchemu; áno, páchajú nehaneb­nos­ti!

Bible21

9 Jako lou­pežníci číhající na lidi, takto se tlu­py kněží spolčují, aby na cestě do Še­che­mu vraždili, aby pro­vo­zova­li zvrh­losti!