Evanjelický1. Mojžišova27,15

1. Mojžišova 27:15

Genesis

Po­tom Rebeka vzala naj­lepšie šaty svoj­ho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a ob­liek­la ich mladšiemu Jákobovi.


Verš v kontexte

14 Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Jeho mat­ka pri­pravila po­chúťku, akú mal jeho otec rád. 15 Po­tom Rebeka vzala naj­lepšie šaty svoj­ho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a ob­liek­la ich mladšiemu Jákobovi. 16 Kože z koz­liat mu na­tiah­la na ruky a na hlad­kú časť jeho šije.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

15 A Rebeka vzala šaty Ezavove, šaty svojho staršieho syna, tie naj­lepšie, ktoré mala u seba v dome, a ob­liek­la do nich Jakoba svoj­ho mladšieho syna.

Evanjelický

15 Po­tom Rebeka vzala naj­lepšie šaty svoj­ho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a ob­liek­la ich mladšiemu Jákobovi.

Ekumenický

15 Po­tom Rebeka vzala šaty svoj­ho staršieho syna Ézava, tie naj­lepšie, čo mala doma pri sebe a ob­liek­la svoj­ho mladšieho syna Jákoba.

Bible21

15 Po­tom Re­be­ka vza­la nej­lepší ša­ty svého staršího syna Ezaua, které mě­la do­ma, ob­lék­la je své­mu mladší­mu synu Jáko­bovi