Evanjelický1. Mojžišova27,16

1. Mojžišova 27:16

Genesis

Kože z koz­liat mu na­tiah­la na ruky a na hlad­kú časť jeho šije.


Verš v kontexte

15 Po­tom Rebeka vzala naj­lepšie šaty svoj­ho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a ob­liek­la ich mladšiemu Jákobovi. 16 Kože z koz­liat mu na­tiah­la na ruky a na hlad­kú časť jeho šije. 17 Po­chúťku a chlieb, čo pri­pravila, dala do ruky svoj­mu mladšiemu synovi Jákobovi.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

16 A kožky z kozleniec obv­liek­la na jeho ruky a na hlad­ké mies­to jeho hrd­la.

Evanjelický

16 Kože z koz­liat mu na­tiah­la na ruky a na hlad­kú časť jeho šije.

Ekumenický

16 Kozľacími kožkami mu ovinula ruky a holý krk.

Bible21

16 a ovi­nu­la mu ruce i hladkou část krku kůzlečí­mi kož­ka­mi.