Evanjelický1. Mojžišova27,14

1. Mojžišova 27:14

Genesis

Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Jeho mat­ka pri­pravila po­chúťku, akú mal jeho otec rád.


Verš v kontexte

13 Ale mat­ka od­vetila: Nech pad­ne kliat­ba na mňa, syn môj; len ma po­slúch­ni, choď a dones mi ich! 14 Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Jeho mat­ka pri­pravila po­chúťku, akú mal jeho otec rád. 15 Po­tom Rebeka vzala naj­lepšie šaty svoj­ho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a ob­liek­la ich mladšiemu Jákobovi.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak išiel a vzal a doniesol svojej mat­ke, a jeho mat­ka pri­pravila chut­ný po­krm, aký mal rád jeho otec.

Evanjelický

14 Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Jeho mat­ka pri­pravila po­chúťku, akú mal jeho otec rád.

Ekumenický

14 Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Ona pri­pravila ot­covo obľúbené jed­lo.

Bible21

14 A tak šel, vzal je a při­ne­sl své mat­ce, která z nich připravi­la ot­covu ob­líbenou po­choutku.