Roháček1. Mojžišova27,15

1. Mojžišova 27:15

Genesis

A Rebeka vzala šaty Ezavove, šaty svojho staršieho syna, tie naj­lepšie, ktoré mala u seba v dome, a ob­liek­la do nich Jakoba svoj­ho mladšieho syna.


Verš v kontexte

14 A tak išiel a vzal a doniesol svojej mat­ke, a jeho mat­ka pri­pravila chut­ný po­krm, aký mal rád jeho otec. 15 A Rebeka vzala šaty Ezavove, šaty svojho staršieho syna, tie naj­lepšie, ktoré mala u seba v dome, a ob­liek­la do nich Jakoba svoj­ho mladšieho syna. 16 A kožky z kozleniec obv­liek­la na jeho ruky a na hlad­ké mies­to jeho hrd­la.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

15 A Rebeka vzala šaty Ezavove, šaty svojho staršieho syna, tie naj­lepšie, ktoré mala u seba v dome, a ob­liek­la do nich Jakoba svoj­ho mladšieho syna.

Evanjelický

15 Po­tom Rebeka vzala naj­lepšie šaty svoj­ho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a ob­liek­la ich mladšiemu Jákobovi.

Ekumenický

15 Po­tom Rebeka vzala šaty svoj­ho staršieho syna Ézava, tie naj­lepšie, čo mala doma pri sebe a ob­liek­la svoj­ho mladšieho syna Jákoba.

Bible21

15 Po­tom Re­be­ka vza­la nej­lepší ša­ty svého staršího syna Ezaua, které mě­la do­ma, ob­lék­la je své­mu mladší­mu synu Jáko­bovi