Evanjelický1. Mojžišova12,20

1. Mojžišova 12:20

Genesis

Po­tom mu faraón pri­delil mužov, aby vy­prevadili jeho i jeho ženu i všet­ko, čo mal.


Verš v kontexte

18 Vtedy faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­oz­námil, že je to tvoja žena? 19 Prečo si hovoril: To je moja ses­tra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vez­mi si ju a choď! 20 Po­tom mu faraón pri­delil mužov, aby vy­prevadili jeho i jeho ženu i všet­ko, čo mal.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

20 A fara­on roz­kázal o ňom s­vojim mužom, a po­slali ho preč i jeho ženu i so všetkým, čo bolo jeho.

Evanjelický

20 Po­tom mu faraón pri­delil mužov, aby vy­prevadili jeho i jeho ženu i všet­ko, čo mal.

Ekumenický

20 Faraón ho po­tom zveril mužom, aby ho po­slali preč aj s jeho ženou i so všet­kým, čo mal.

Bible21

20 Fa­rao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vy­hosti­li i s manželkou a se vším, co měl.