Ekumenický1. Mojžišova12,20

1. Mojžišova 12:20

Genesis

Faraón ho po­tom zveril mužom, aby ho po­slali preč aj s jeho ženou i so všet­kým, čo mal.


Verš v kontexte

18 Faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­povedal, že je to tvoja žena? 19 Prečo si po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Ja som si ju pre­to vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď! 20 Faraón ho po­tom zveril mužom, aby ho po­slali preč aj s jeho ženou i so všet­kým, čo mal.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

20 A fara­on roz­kázal o ňom s­vojim mužom, a po­slali ho preč i jeho ženu i so všetkým, čo bolo jeho.

Evanjelický

20 Po­tom mu faraón pri­delil mužov, aby vy­prevadili jeho i jeho ženu i všet­ko, čo mal.

Ekumenický

20 Faraón ho po­tom zveril mužom, aby ho po­slali preč aj s jeho ženou i so všet­kým, čo mal.

Bible21

20 Fa­rao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vy­hosti­li i s manželkou a se vším, co měl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček