EvanjelickýFilipským2,21

Filipským 2:21

lebo všet­ci os­tat­ní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kris­tovo.


Verš v kontexte

20 Veď ne­mám ni­koho iného, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa staral o vás, 21 lebo všet­ci os­tat­ní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kris­tovo. 22 Ale o ňom viete, že sa osvedčil, veď ako syn s ot­com pracoval so mnou v službe evan­jeliu.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo tí všet­ci hľadajú svoje a nie Kris­ta Ježišovo.

Evanjelický

21 lebo všet­ci os­tat­ní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kris­tovo.

Ekumenický

21 Všet­ci totiž hľadajú iba svoje záuj­my, a nie záuj­my Ježiša Kris­ta.

Bible21

21 Všich­ni si to­tiž hledí jen svého, a ne to­ho, co je Ježíše Krista.