RoháčekFilipským2,21

Filipským 2:21

Lebo tí všet­ci hľadajú svoje a nie Kris­ta Ježišovo.


Verš v kontexte

20 Lebo ne­mám ni­koho rov­nos­mýšľajúceho, ktorý by sa ver­ne a úprimne staral o vaše. 21 Lebo tí všet­ci hľadajú svoje a nie Kris­ta Ježišovo. 22 Ale jeho do­kázanosť znáte, a že jako dieťa ot­covi, tak slúžil so mnou vo veci evan­jelia.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo tí všet­ci hľadajú svoje a nie Kris­ta Ježišovo.

Evanjelický

21 lebo všet­ci os­tat­ní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kris­tovo.

Ekumenický

21 Všet­ci totiž hľadajú iba svoje záuj­my, a nie záuj­my Ježiša Kris­ta.

Bible21

21 Všich­ni si to­tiž hledí jen svého, a ne to­ho, co je Ježíše Krista.