EvanjelickýFilemonovi1,8

Filemonovi 1:8

Pre­to, hoci v Kris­tovi by som ti smelo mohol roz­kázať, čo sa ti pat­rí,


Verš v kontexte

7 Brat môj, veľmi som sa totiž za­radoval a po­tešil z tvojej lás­ky, ktorou os­viežuješ srd­cia svätých . 8 Pre­to, hoci v Kris­tovi by som ti smelo mohol roz­kázať, čo sa ti pat­rí, 9 pre lás­ku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Kris­ta Ježiša,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A pre­to, hoci mám veľkú smelosť v Kris­tovi roz­kázať ti, čo náleží,

Evanjelický

8 Pre­to, hoci v Kris­tovi by som ti smelo mohol roz­kázať, čo sa ti pat­rí,

Ekumenický

8 Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo roz­kázať, čo máš urobiť,

Bible21

8 Pro­to ačko­li bych ti mohl v Kri­stu směle přikázat, co se patří,