EkumenickýFilemonovi1,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:8

Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo roz­kázať, čo máš urobiť,


Verš v kontexte

7 Veľmi som sa totiž za­radoval a po­vzbudil z tvojej lás­ky, brat môj, pre­tože sa vďaka tebe os­viežili srd­cia svätých. 8 Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo roz­kázať, čo máš urobiť, 9 pre lás­ku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Kris­ta radšej prosím:

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A pre­to, hoci mám veľkú smelosť v Kris­tovi roz­kázať ti, čo náleží,

Evanjelický

8 Pre­to, hoci v Kris­tovi by som ti smelo mohol roz­kázať, čo sa ti pat­rí,

Ekumenický

8 Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo roz­kázať, čo máš urobiť,

Bible21

8 Pro­to ačko­li bych ti mohl v Kri­stu směle přikázat, co se patří,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček