EvanjelickýFilemonovi1,9

Filemonovi 1:9

pre lás­ku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Kris­ta Ježiša,


Verš v kontexte

8 Pre­to, hoci v Kris­tovi by som ti smelo mohol roz­kázať, čo sa ti pat­rí, 9 pre lás­ku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Kris­ta Ježiša, 10 prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 pre lás­ku radšej prosím súc taký jako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

9 pre lás­ku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Kris­ta Ježiša,

Ekumenický

9 pre lás­ku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Kris­ta radšej prosím:

Bible21

9 pro lás­ku radě­ji pro­sím – já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše.