EvanjelickýFilemonovi1,7

Filemonovi 1:7

Brat môj, veľmi som sa totiž za­radoval a po­tešil z tvojej lás­ky, ktorou os­viežuješ srd­cia svätých .


Verš v kontexte

6 (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala po­znávaním všet­kého dob­rého, ktoré je v nás a smeruje ku Kris­tovi. 7 Brat môj, veľmi som sa totiž za­radoval a po­tešil z tvojej lás­ky, ktorou os­viežuješ srd­cia svätých . 8 Pre­to, hoci v Kris­tovi by som ti smelo mohol roz­kázať, čo sa ti pat­rí,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo máme veľkú radosť a po­tešenie z tvojej lás­ky, že tebou okrialy srd­cia svätých, bratu.

Evanjelický

7 Brat môj, veľmi som sa totiž za­radoval a po­tešil z tvojej lás­ky, ktorou os­viežuješ srd­cia svätých .

Ekumenický

7 Veľmi som sa totiž za­radoval a po­vzbudil z tvojej lás­ky, brat môj, pre­tože sa vďaka tebe os­viežili srd­cia svätých.

Bible21

7 Tvá lás­ka nám přináší ve­likou ra­dost a po­vzbu­zení, bratře, ne­boť jsi po­těšil srd­ce svatých.