EvanjelickýEzechiel8,4

Ezechiel 8:4

Aj­hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela, podob­ného zjavu, ako som videl v údolí.


Verš v kontexte

3 Po­tom vy­strel akoby ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božs­kých videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútor­nej brány, ob­rátenej na sever, kde bol pod­stavec sochy Náruživos­ti, ktorá vy­volávala vášeň. 4 Aj­hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela, podob­ného zjavu, ako som videl v údolí. 5 I riekol mi: Človeče, po­zri sa na sever! Keď som sa po­zrel na sever, aj­hľa, tu bol sever­ne od brány pri vchode ol­tár sochy Náruživos­ti.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 A hľa, bola tam sláva Boha Iz­raelov­ho jako s­láva videnia, ktoré som videl v údolí.

Evanjelický

4 Aj­hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela, podob­ného zjavu, ako som videl v údolí.

Ekumenický

4 Hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela a podobala sa zjavu, ktorý som videl v údolí.

Bible21

4 A hle – byla tam sláva Boha Iz­rae­le jako teh­dy, když jsem měl vi­dění na pláni!