EvanjelickýEzechiel11,23

Ezechiel 11:23

Po­tom sláva Hos­podinova od­išla na­hor z mes­ta a za­stala na vr­chu východ­ne od mes­ta.


Verš v kontexte

22 Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, za­tiaľ čo sláva Boha Iz­raela bola nad nimi. 23 Po­tom sláva Hos­podinova od­išla na­hor z mes­ta a za­stala na vr­chu východ­ne od mes­ta. 24 Po­tom ma duch zdvihol a pro­stred­níc­tvom Ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chal­dej­ska k zajatým. Po­tom od­išlo odo mňa videnie, ktoré som mal.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 A sláva Hos­podinova vy­stúpila hore zponad pro­stred­ku mes­ta a za­stála na vr­chu, ktorý je od východu mes­ta.

Evanjelický

23 Po­tom sláva Hos­podinova od­išla na­hor z mes­ta a za­stala na vr­chu východ­ne od mes­ta.

Ekumenický

23 Po­tom Hos­podinova sláva od­išla z mesta na­hor a za­stala na vr­chu východ­ne od mes­ta.

Bible21

23 Hos­po­di­nova sláva se vznes­la zpro­střed měs­ta a stanu­la nad ho­rou východně od měs­ta.