EvanjelickýEzdráš5,4

Ezdráš 5:4

Vtedy sme im po­vedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu.


Verš v kontexte

3 V tom čase prišiel k nim Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj a ich druhovia, a po­vedali im: Kto vám dal roz­kaz budovať ten­to dom, do­končiť tieto múry? 4 Vtedy sme im po­vedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu. 5 Ale nad židov­skými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich ne­pri­stavili v práci, do­kiaľ ne­príde hlásenie Dári­ovi a nedajú im od­poveď v tej­to veci.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy sme im tak­to odpovedali - pomenovali sme im mená mužov, ktorí staväli to stavänie.

Evanjelický

4 Vtedy sme im po­vedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu.

Ekumenický

4 Ďalej sa ich spytovali: Ako sa volajú muži, čo stavajú túto budovu?

Bible21

4 Pta­li se jich také na jmé­na stavi­te­lů chrá­mu.