EkumenickýEzdráš5,4

Ezdráš 5:4

Ďalej sa ich spytovali: Ako sa volajú muži, čo stavajú túto budovu?


Verš v kontexte

3 V tom čase k nim prišiel vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci a opýtali sa ich: Kto vám do­volil stavať ten­to chrám a opravovať tieto hrad­by? 4 Ďalej sa ich spytovali: Ako sa volajú muži, čo stavajú túto budovu? 5 Božie oko však spočívalo na starších Židoch, a tak im ne­prerušili prácu, kým sa ne­predos­trie správa Dári­ovi a kým od­tiaľ nedos­tanú roz­hod­nutie o tom.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy sme im tak­to odpovedali - pomenovali sme im mená mužov, ktorí staväli to stavänie.

Evanjelický

4 Vtedy sme im po­vedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu.

Ekumenický

4 Ďalej sa ich spytovali: Ako sa volajú muži, čo stavajú túto budovu?

Bible21

4 Pta­li se jich také na jmé­na stavi­te­lů chrá­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček