RoháčekEzdráš5,4

Ezdráš 5:4

Vtedy sme im tak­to odpovedali - pomenovali sme im mená mužov, ktorí staväli to stavänie.


Verš v kontexte

3 V tom čase prišiel k nim Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a ich spoločníci a tak­to im riek­li: Kto vám roz­kázal, aby ste staväli ten­to dom a vy­murovali ten­to múr? 4 Vtedy sme im tak­to odpovedali - pomenovali sme im mená mužov, ktorí staväli to stavänie. 5 Ale oko ich Boha bolo ob­rátené na starších zo Židov, a ne­prekazili im, do­kiaľ by vec ne­prišla pred Dária, a vtedy že dajú od­tiaľ odpoveď na pís­ma o tom.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy sme im tak­to odpovedali - pomenovali sme im mená mužov, ktorí staväli to stavänie.

Evanjelický

4 Vtedy sme im po­vedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu.

Ekumenický

4 Ďalej sa ich spytovali: Ako sa volajú muži, čo stavajú túto budovu?

Bible21

4 Pta­li se jich také na jmé­na stavi­te­lů chrá­mu.