EvanjelickýEfezským4,8

Efezským 4:8

Pre­to hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary.


Verš v kontexte

7 Ale každému jed­nému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kris­tov­ho. 8 Pre­to hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary. 9 Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zo­stúpil do nižších čas­tí zeme?

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­to hovorí: Vy­stúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary.

Evanjelický

8 Pre­to hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary.

Ekumenický

8 Pre­to je po­vedané: Keď vy­stúpil na výšiny, zajal zajat­cov a ľuďom dal dary.

Bible21

8 Písmo pře­ce říká: „Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary li­dem rozdělil.“