RoháčekEfezským4,8

Efezským 4:8

Pre­to hovorí: Vy­stúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary.


Verš v kontexte

7 Ale jed­nému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kris­tov­ho. 8 Pre­to hovorí: Vy­stúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. 9 Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sos­túpil do hl­bších čas­tí ako je zem?

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­to hovorí: Vy­stúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary.

Evanjelický

8 Pre­to hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary.

Ekumenický

8 Pre­to je po­vedané: Keď vy­stúpil na výšiny, zajal zajat­cov a ľuďom dal dary.

Bible21

8 Písmo pře­ce říká: „Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary li­dem rozdělil.“