EvanjelickýEfezským3,21

Efezským 3:21

Tomu buď sláva v cir­kvi a v Kris­tovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia až naveky vekov. Amen.


Verš v kontexte

19 a po­znať Kris­tovu lás­ku, ktorá pre­vyšuje všet­ko po­znanie; aby ste sa dali na­pl­niť celou Božou pl­nosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všet­ko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cir­kvi a v Kris­tovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia až naveky vekov. Amen.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 tomu sláva v cir­kvi v Kris­tu Ježišovi po všet­ky po­kolenia veku vekov. Ameň.

Evanjelický

21 Tomu buď sláva v cir­kvi a v Kris­tovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia až naveky vekov. Amen.

Ekumenický

21 tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia na veky vekov. Amen.

Bible21

21 Jemu buď sláva v církvi a v Kri­stu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.