RoháčekEfezským3,21

Efezským 3:21

tomu sláva v cir­kvi v Kris­tu Ježišovi po všet­ky po­kolenia veku vekov. Ameň.


Verš v kontexte

19 a po­znať lás­ku Kris­tovu, ktorá pre­vyšuje roz­um, aby ste boli na­pl­není vo všet­ku pl­nosť Božiu. 20 A tomu, ktorý môže učiniť nad všet­ko, ne­smier­ne viac než prosíme alebo roz­umieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, 21 tomu sláva v cir­kvi v Kris­tu Ježišovi po všet­ky po­kolenia veku vekov. Ameň.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 tomu sláva v cir­kvi v Kris­tu Ježišovi po všet­ky po­kolenia veku vekov. Ameň.

Evanjelický

21 Tomu buď sláva v cir­kvi a v Kris­tovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia až naveky vekov. Amen.

Ekumenický

21 tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia na veky vekov. Amen.

Bible21

21 Jemu buď sláva v církvi a v Kri­stu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.