EvanjelickýEfezským1,21

Efezským 1:21

nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku,


Verš v kontexte

20 Túto moc do­kázal na Kris­tovi, keď Ho vzkriesil z mŕt­vych a po­sadil si Ho na pravici v nebesiach, 21 nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku, 22 a všet­ko Mu pod­dal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všet­kým v cir­kvi,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 nad každé kniežat­stvo a nad každú vr­ch­nosť a moc a nad každé pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tom­to veku, ale i v budúcom.

Evanjelický

21 nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku,

Ekumenický

21 nad každé kniežat­stvo, moc, silu a pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.

Bible21

21 vy­soko nad každou vlá­du, mo­cnost, moc a pan­ství i nad každé jméno, které se vy­s­lovuje, ať už v tom­to věku nebo v bu­dou­cím.