RoháčekEfezským1,21

Efezským 1:21

nad každé kniežat­stvo a nad každú vr­ch­nosť a moc a nad každé pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tom­to veku, ale i v budúcom.


Verš v kontexte

20 ktorú spôsobil v Kris­tovi vzkriesiac ho z mŕt­vych a po­sadiac po svojej pravici v ponebes­kých oblastiach 21 nad každé kniežat­stvo a nad každú vr­ch­nosť a moc a nad každé pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tom­to veku, ale i v budúcom. 22 A všet­ko pod­dal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všet­ko cir­kvi,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 nad každé kniežat­stvo a nad každú vr­ch­nosť a moc a nad každé pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tom­to veku, ale i v budúcom.

Evanjelický

21 nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku,

Ekumenický

21 nad každé kniežat­stvo, moc, silu a pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.

Bible21

21 vy­soko nad každou vlá­du, mo­cnost, moc a pan­ství i nad každé jméno, které se vy­s­lovuje, ať už v tom­to věku nebo v bu­dou­cím.