EvanjelickýEfezským1,20

Efezským 1:20

Túto moc do­kázal na Kris­tovi, keď Ho vzkriesil z mŕt­vych a po­sadil si Ho na pravici v nebesiach,


Verš v kontexte

19 a čo je to za ne­smier­na veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. 20 Túto moc do­kázal na Kris­tovi, keď Ho vzkriesil z mŕt­vych a po­sadil si Ho na pravici v nebesiach, 21 nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 ktorú spôsobil v Kris­tovi vzkriesiac ho z mŕt­vych a po­sadiac po svojej pravici v ponebes­kých oblastiach

Evanjelický

20 Túto moc do­kázal na Kris­tovi, keď Ho vzkriesil z mŕt­vych a po­sadil si Ho na pravici v nebesiach,

Ekumenický

20 Tú do­kázal na Kris­tovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a po­sadil v nebi po svojej pravici

Bible21

20 Tuto moc dokázal na Kri­stu, když ho vzkřísil z mrt­vých a po­sa­dil po své pravici v ne­besích,