EvanjelickýEfezským1,22

Efezským 1:22

a všet­ko Mu pod­dal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všet­kým v cir­kvi,


Verš v kontexte

21 nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku, 22 a všet­ko Mu pod­dal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všet­kým v cir­kvi, 23 ktorá je Jeho telom, pl­nosťou Toho, ktorý na­plňuje všet­ko vo všet­kých.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A všet­ko pod­dal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všet­ko cir­kvi,

Evanjelický

22 a všet­ko Mu pod­dal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všet­kým v cir­kvi,

Ekumenický

22 A všet­ko mu pod­robil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všet­kým, dal Cir­kvi,

Bible21

22 Bůh „­pod­dal všech­no pod jeho no­hy“ a jako hlavu vše­ho jej dal církvi,