EkumenickýEfezským1,21

Efezským 1:21

nad každé kniežat­stvo, moc, silu a pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.


Verš v kontexte

20 Tú do­kázal na Kris­tovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a po­sadil v nebi po svojej pravici 21 nad každé kniežat­stvo, moc, silu a pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. 22 A všet­ko mu pod­robil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všet­kým, dal Cir­kvi,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 nad každé kniežat­stvo a nad každú vr­ch­nosť a moc a nad každé pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tom­to veku, ale i v budúcom.

Evanjelický

21 nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku,

Ekumenický

21 nad každé kniežat­stvo, moc, silu a pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.

Bible21

21 vy­soko nad každou vlá­du, mo­cnost, moc a pan­ství i nad každé jméno, které se vy­s­lovuje, ať už v tom­to věku nebo v bu­dou­cím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček