Evanjelický5. Mojžišova11,21

5. Mojžišova 11:21

Deuteronomium

aby sa roz­hoj­nili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com, po­kiaľ sú nebesá nad zemou.


Verš v kontexte

20 Na­píš ich na veraje svoj­ho príbyt­ku a na svoje brány, 21 aby sa roz­hoj­nili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com, po­kiaľ sú nebesá nad zemou. 22 Ak však budete bed­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám pred­pisujem pl­niť, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčať len po Jeho ces­tách a Jeho sa pri­dŕžať,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

21 aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou.

Evanjelický

21 aby sa roz­hoj­nili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com, po­kiaľ sú nebesá nad zemou.

Ekumenický

21 aby sa roz­hoj­nili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú tvojim ot­com pod prísahou sľúbil dať Hos­podin, kým bude nebo nad zemou.

Bible21

21 Pak bu­dete vy i vaši synové žít dlouho v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům, že jim ji dá – tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí.