Ekumenický5. Mojžišova11,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:21

Deuteronomium

aby sa roz­hoj­nili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú tvojim ot­com pod prísahou sľúbil dať Hos­podin, kým bude nebo nad zemou.


Verš v kontexte

20 Na­píšeš ich na veraje svoj­ho domu a na svoje brány, 21 aby sa roz­hoj­nili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú tvojim ot­com pod prísahou sľúbil dať Hos­podin, kým bude nebo nad zemou. 22 Ak budete starost­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám kážem za­chovávať, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, vo všet­kom sa pris­pôsobiť jeho vôli a pri­dŕžať sa ho,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

21 aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou.

Evanjelický

21 aby sa roz­hoj­nili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com, po­kiaľ sú nebesá nad zemou.

Ekumenický

21 aby sa roz­hoj­nili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú tvojim ot­com pod prísahou sľúbil dať Hos­podin, kým bude nebo nad zemou.

Bible21

21 Pak bu­dete vy i vaši synové žít dlouho v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům, že jim ji dá – tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček