Roháček5. Mojžišova11,21

5. Mojžišova 11:21

Deuteronomium

aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou.


Verš v kontexte

20 a na­píšeš ich na po­d­voje svoj­ho domu i na svoje brány, 21 aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou. 22 Lebo ak budete na­ozaj os­tríhať každé toto pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem, aby ste ho činili milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, chodiac po všet­kých jeho ces­tách a lás­kou sa ho pri­dŕžajúc,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

21 aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou.

Evanjelický

21 aby sa roz­hoj­nili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com, po­kiaľ sú nebesá nad zemou.

Ekumenický

21 aby sa roz­hoj­nili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú tvojim ot­com pod prísahou sľúbil dať Hos­podin, kým bude nebo nad zemou.

Bible21

21 Pak bu­dete vy i vaši synové žít dlouho v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům, že jim ji dá – tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí.