Evanjelický5. Mojžišova11,20

5. Mojžišova 11:20

Deuteronomium

Na­píš ich na veraje svoj­ho príbyt­ku a na svoje brány,


Verš v kontexte

19 Po­učte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôj­deš ces­tou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 20 Na­píš ich na veraje svoj­ho príbyt­ku a na svoje brány, 21 aby sa roz­hoj­nili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com, po­kiaľ sú nebesá nad zemou.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

20 a na­píšeš ich na po­d­voje svoj­ho domu i na svoje brány,

Evanjelický

20 Na­píš ich na veraje svoj­ho príbyt­ku a na svoje brány,

Ekumenický

20 Na­píšeš ich na veraje svoj­ho domu a na svoje brány,

Bible21

20 Na­piš je na veřejích svého domu i na svých branách.