EvanjelickýDaniel7,24

Daniel 7:24

A desať rohov znamená, že z toh­to kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný. Ten bude od­lišný od predošlých a zvrh­ne troch kráľov.


Verš v kontexte

23 Vtedy po­vedal: Štvr­té zviera bude štvr­tým kráľov­stvom na zemi, ktoré bude od­lišné od os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, rozm­láti a ro­zdr­ví ju. 24 A desať rohov znamená, že z toh­to kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný. Ten bude od­lišný od predošlých a zvrh­ne troch kráľov. 25 Bude hovoriť reči proti Naj­vyššiemu a trápiť bude svätých Naj­vyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviat­kov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A desať rohov znamená, že z toho kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný, ktorý bude roz­diel­ny od predošlých a poníži troch kráľov.

Evanjelický

24 A desať rohov znamená, že z toh­to kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný. Ten bude od­lišný od predošlých a zvrh­ne troch kráľov.

Ekumenický

24 Desať rohov znamená, že z tohto kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov. Ešte ďalší po­vs­tane po nich, bude od­lišný od tých pred­chádzajúcich a zo­sadí troch kráľov.

Bible21

24 Těch deset ro­hů je deset králů, kteří po­vstanou z toho králov­ství. Po nich po­vstane jiný král, od­lišný od těch pře­dešlých, a ty tři krále se­sadí.