EkumenickýDaniel7,24

Daniel 7:24

Desať rohov znamená, že z tohto kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov. Ešte ďalší po­vs­tane po nich, bude od­lišný od tých pred­chádzajúcich a zo­sadí troch kráľov.


Verš v kontexte

23 Tak­to pre­hovoril: Štvr­tá šel­ma, to bude štvr­té kráľov­stvo na zemi, ktoré bude od­lišné od všet­kých os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, pošliape a ro­zdrúz­ga. 24 Desať rohov znamená, že z tohto kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov. Ešte ďalší po­vs­tane po nich, bude od­lišný od tých pred­chádzajúcich a zo­sadí troch kráľov. 25 Bude hovoriť slová proti Naj­vyššiemu, bude sužovať svätých Naj­vyššieho, bude sa po­kúšať zmeniť po­svät­né ob­dobia a pred­pisy. Do jeho ruky budú vy­daní na čas a časy a polo­vicu času.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A desať rohov znamená, že z toho kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný, ktorý bude roz­diel­ny od predošlých a poníži troch kráľov.

Evanjelický

24 A desať rohov znamená, že z toh­to kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný. Ten bude od­lišný od predošlých a zvrh­ne troch kráľov.

Ekumenický

24 Desať rohov znamená, že z tohto kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov. Ešte ďalší po­vs­tane po nich, bude od­lišný od tých pred­chádzajúcich a zo­sadí troch kráľov.

Bible21

24 Těch deset ro­hů je deset králů, kteří po­vstanou z toho králov­ství. Po nich po­vstane jiný král, od­lišný od těch pře­dešlých, a ty tři krále se­sadí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček