RoháčekDaniel7,24

Daniel 7:24

A desať rohov znamená, že z toho kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný, ktorý bude roz­diel­ny od predošlých a poníži troch kráľov.


Verš v kontexte

23 Tak­to po­vedal: Štvr­tým zvieraťom bude štvr­té kráľov­stvo na zemi, ktoré bude roz­diel­ne od všet­kých kráľovs­tiev a požerie celú zem a po­mláti ju a ro­zdr­tí ju. 24 A desať rohov znamená, že z toho kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný, ktorý bude roz­diel­ny od predošlých a poníži troch kráľov. 25 A bude vravieť slová proti Naj­vyššiemu a unaví svätých Naj­vyšších a bude po­mýšľať na to, že pre­mení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A desať rohov znamená, že z toho kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný, ktorý bude roz­diel­ny od predošlých a poníži troch kráľov.

Evanjelický

24 A desať rohov znamená, že z toh­to kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný. Ten bude od­lišný od predošlých a zvrh­ne troch kráľov.

Ekumenický

24 Desať rohov znamená, že z tohto kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov. Ešte ďalší po­vs­tane po nich, bude od­lišný od tých pred­chádzajúcich a zo­sadí troch kráľov.

Bible21

24 Těch deset ro­hů je deset králů, kteří po­vstanou z toho králov­ství. Po nich po­vstane jiný král, od­lišný od těch pře­dešlých, a ty tři krále se­sadí.