EvanjelickýDaniel7,23

Daniel 7:23

Vtedy po­vedal: Štvr­té zviera bude štvr­tým kráľov­stvom na zemi, ktoré bude od­lišné od os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, rozm­láti a ro­zdr­ví ju.


Verš v kontexte

22 kým ne­prišiel Vekom starý a ne­pris­lúžil právo svätým Naj­vyššieho a ne­na­stal čas, keď svätí do­stali kráľov­stvo. 23 Vtedy po­vedal: Štvr­té zviera bude štvr­tým kráľov­stvom na zemi, ktoré bude od­lišné od os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, rozm­láti a ro­zdr­ví ju. 24 A desať rohov znamená, že z toh­to kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný. Ten bude od­lišný od predošlých a zvrh­ne troch kráľov.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Tak­to po­vedal: Štvr­tým zvieraťom bude štvr­té kráľov­stvo na zemi, ktoré bude roz­diel­ne od všet­kých kráľovs­tiev a požerie celú zem a po­mláti ju a ro­zdr­tí ju.

Evanjelický

23 Vtedy po­vedal: Štvr­té zviera bude štvr­tým kráľov­stvom na zemi, ktoré bude od­lišné od os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, rozm­láti a ro­zdr­ví ju.

Ekumenický

23 Tak­to pre­hovoril: Štvr­tá šel­ma, to bude štvr­té kráľov­stvo na zemi, ktoré bude od­lišné od všet­kých os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, pošliape a ro­zdrúz­ga.

Bible21

23 Ten, který tam stál, mi tedy od­po­věděl: „­Ta čtvr­tá šel­ma je čtvr­té králov­ství na ze­mi, jež bude od­lišné ode všech ostatních: Po­hl­tí ce­lou zem, po­du­pe ji a roz­dr­tí.